Organizacja pracy przedszkola

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

6:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi, rodzicami, zabawy samorzutne w kącikach zainteresowań. Praca obserwacyjna i wyrównawcza.

8:00 – 8:30 gry i zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, ćwiczenia poranne sytuacje wychowawcze utrwalające poznane treści

8:30 – 8:45 śniadanie

8:45 – 9:00 likwidacja po śniadaniu , przygotowanie się do zajęć

9:00 – 10:30 zajęcia dydaktyczno- wychowawcze

10:30 – 10:55 zabawy dowolne wg zainteresowań, praca indywidualna i stymulacyjna

10:55 – 11:00 zabiegi higieniczne i przygotowanie do II śniadania

11:00 – 11:30 I danie obiadowe-zupa

11:30 – 13:00 leżakowanie (grupa najmłodsza)

11:30 – 12:00 wyciszenie grupy- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej (grupy starsze)

12:00 – 13:00 pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, zajęcia organizowane na powietrzu, spacery i wycieczki wg tematyki planów miesięcznych (grupy starsze)

13:15 – 13:30 przygotowanie do obiadu

13:30 – 13:45 II danie obiadowe

13:45 – 14:00 mycie zębów i inne zabiegi higieniczne

14:00 – 15:00 kontakty indywidualne z dziećmi, praca stymulacyjna, gry i zabawy przy stolikach

15:00 – 16:30 grupy łączone. Zabawy i zajęcia wg zainteresowań dziecięcych, w grupach koleżeńskich, pobyt na świeżym powietrzu, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.