Statut

Statut Przedszkola Publicznego nr 6 w Krapkowicach obowiązuje od 28 lutego 2014 roku.
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców oraz pracowników obsługi.

Statut naszego przedszkola dostępny jest tutaj.