5 marca 2018

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2018/2019 została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w holu Przedszkola Publicznego nr 6 dnia 5 marca 2018 r.

Prosimy rodziców o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w dniach 6.03.2018 r. do 12.03.2018 r.