Wizja i misja

NASZE PRZEDSZKOLE O SOBIE:

Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach rozpoczęło swoją działalność 1.09.1976 roku. Inwestorem placówki były Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Otmęt. Od 24 października 2007 funkcjonuje na terenie miasta jako „Tęczowa Szósteczka”. Organem prowadzącym jest Rada Miasta Krapkowice, nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty. Dyrektorem przedszkola od dnia 01.09.2002 r. jest mgr Grażyna Chmielewska.

Przedszkole zlokalizowane jest w Krapkowicach przy ul. Tomasza Baty 11. Mieści się w jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone, estetyczne. Na parterze znajduje się szatnia dla dzieci i sale dla grup najmłodszych. Na piętrze usytuowane są trzy sale zabaw dla dzieci starszych.
Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego.
Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w wieku 3-6 lat, które są podzielone na 5 oddziałów.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

1. Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów.
2. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia wszechstronny rozwój osobowości.
3. Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
4. Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i zdolności wykorzystując różnorodne pomoce dydaktyczne, działają metodami aktywnymi.
5. Rodzice są współautorami życia przedszkola.
6. Nad rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania.

NASZA MISJA:

W naszym przedszkolu dziecko:
– nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym,
– poznaje również swoją Ojczyznę, odkrywa jej piękno, przyrodę i tradycje,
– uczy się ją kochać i szanować,
– rozwija własną aktywność twórczą,
– jest radosne i otwarte na innych,
– czuje się bezpieczne,
– rozumie akceptowany przez dorosłych system wartości,
– ma możliwość dokonywania samodzielnego wyboru z odpowiedzialnością za własne czyny.

 

Zapraszamy!